REGULAMIN
Szukaj w sklepie

REGULAMIN

 

Regulamin sklepu - Ogólne informacje

 

Sklep internetowy m-technologia.pl - zwany dalej Sklepem - jest własnością i jest obsługiwany przez firmę APM MORKOM - Jarosław Moryc z siedzibą przy ul.Drogowców 7, 32-400 Myślenice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer REGON 356285490, NIP 681-174-08-63, dane kontaktowe: tel.: 012 274 41 51 - w dni robocze w godz. 9-16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady dokonywania zakupów

 

1.Realizacja świadczonej usługi w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
2. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza bezwarunkową akceptację zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie osoby fizyczne, firmy) i jest obywatelem Polski zamieszkującym w Polsce lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.
5. Zamówienia na produkty oferowane na stronach Sklepu można składać za pośrednictwem strony WWW Sklepu oraz przez telefon, faks i email.
6. Zamówienia za pośrednictwem strony WWW Sklepu, email oraz faksem można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach działalności firmy.
7. Zamówienia na towary dostępne w magazynie realizowane są do 48 godzin, a najczęściej w tym samym dniu. Możliwe jest składanie zamówień na towary niedostępne na magazynie. W przypadku niedostępności towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas dostarczenia towaru na magazyn. Zazwyczaj od 24 godzin do 72 godzin. W przypadku towarów oznaczonych "na zamówienie" czas realizacji jest uzależniony od dystrybutora lub producenta. W sposób taki oznaczane są towary, których brak w magazynie dystrybutora lub producenta lub które wymagają wytworzenia na zamówienie zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. Wysyłka towaru realizowana jest przez firmę spedycyjną wybraną przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia.
8. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Zamawiający. Koszty te podawane są przed złożeniem zamówienia. W niektórych przypadkach koszty przesyłki ponoszone są w całości przez Sklep (tzw. darmowa dostawa). Informacje na ten temat kosztów przesyłki znajdują się na stronie opisującej sposób dostawy.
9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena oferowana w chwili składania zamówienia. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Koszty dostawy są zależne od wagi zamawianych towarów i są wyliczane w procesie zamówienia i prezentowane przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Prosimy o przejrzenie informacji na stronie informacyjnej precyzującej koszty wysyłki w zależności od wagi i firmy spedycyjnej.
10. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji oraz realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. Zamówienia mogą być składane z jednoczesną rejestracją w sklepie jak i bez rejestracji. W przypadku zamówień z rejestracją Zamawiający może śledzić status realizacji zamówienia po zalogowaniu w systemie.
11. Każde zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Zamawiającym.
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje pełnych danych kontaktowych lub adresowych Zamawiającego, albo dane są nieprawidłowe.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru wybranego przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Zamawiający zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce w sytuacji zamówienia przez Zamawiającego towaru niedostępnego na magazynie, który okaże się być również niedostępny u dystrybutora lub producenta z powodu jego braków magazynowych lub wycofania go z oferty. Dokładamy wielu starań, aby takie sytuacje nigdy nie miały miejsca, ale mogą się przydarzyć. Odstąpienie od umowy może mieć również miejsce na wniosek Zamawiającego, jeśli chciałby dokonać korekty zamówienia, dodać lub usunąć wybrane towary z zamówienia lub anulować część lub całość zamówienia. Zmiany takie muszą być zgłoszone przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, ale nie później niż nadanie przesyłki przez Sklep.
14. Sklep może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy, a także innych ulg i upustów. Decyzja o przyznanych rabatach wynika z aktualnie prowadzonych akcji promocyjnych i marketingowych, a także poczynionych uzgodnień. Rabat może być także naliczany automatycznie po wprowadzeniu kuponu rabatowego lub ręcznie przez obsługę sklepu po przyjęciu zamówienia.
15. Korzystanie ze Sklepu, a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane innym osobom/firmom. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje celów marketingowych np. informowania Zamawiającego o promocjach i nowych produktach. Jeśli Zamawiający życzy sobie otrzymywać takie informacje może poinformować nas o tym odrębnie podczas procedury zamówienia, zaznaczając opcję odpowiedzialną za otrzymywanie biuletynu. Szczegółowe informacje w polityce Prywatności.
16. Ewentualne szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z rzeczywistością ponosi Zamawiający.
17. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
przelewem z góry na konto Sklepu
kartą płatniczą, przelewem błyskawicznym lub w systemie przelewy24.pl.
18. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności przelewy24.pl. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, firmy przelewy24.pl, która realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
19. Każde zamówienie realizowane jest wraz z fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
20. Towary sprzedawane w sklepie są nowe chyba, że w opisie towaru zaznaczono inaczej. Towary nowe podlegają gwarancji producenta i mogą być przedmiotem reklamacji. Informacje na temat procedur gwarancyjnych i reklamacyjnych znajdują się na stronie informacji o gwarancji.
21. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. . Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji: Prawo odstąpienia od umowy.
22. Klient ma prawo do zwrotu towaru na podstawie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu na zasadach określonych przez ustawę.
23. Działając zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Sklep umożliwia swoim Klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy Klient zakupując u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Czyli kupując np. transformator elektroniczny przyjmiemy stary egzemplarz, który zwrócimy do dystrybutora lub przekażemy do zakładu przetwarzania odpadów. Dostawa zużytych towarów do recyclingu odbywa się na koszt Zamawiającego.
24. Wymagania techniczne korzystania z usług systemu sklepu internetowego: dostęp do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768, komputer Zamawiającego musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies".
25. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Sprzedawcę.

 

 TOWAR I JEGO CENA

 

 1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.

 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby Sklep zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z uiszczonymi przez Klienta kosztami dostawy Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Sklep. Sklep dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

DOSTAWA I ZWROTY

 

Czas dostawy

 

W ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia informujemy Państwo za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie o przewidywanym terminie dostawy. Jeżeli w przeciągu tego czasu nie dostana Państwo od nas żadnej informacji, prosimy o kontakt, podając numer zamówienia.
Ze względu na specyfikę produkcji, większość zamówień jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia zamówienia. Oczywiście naszym celem jest skrócenie terminu dostawy do minimum.

 

Koszt i forma dostawy

 

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich UPS, K-EX lub DHL.
Koszt wysyłki zamówienia to:

 -20,00 PLN przesyłka kurierska

-25,00 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem (tylko w przypadku towarów o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500PLN oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym takiej wysyłki).

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego sposobu i warunków dostawy.

Dokument sprzedaży (faktura VAT) za towar załączamy do przesyłki lub wysyłamy drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres.

 

Sposób pakowania

 

Wszystkie produkty są zapakowane bezpiecznie tak aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu.
Produkty kryształowe przewożone są dodatkowo rozłożone (nie w całości). Towar ze względów bezpieczeństwa może więc być zapakowany w elementach i wymaga złożenia 'na miejscu' wg załączonej instrukcji. Do każdego artykułu otrzymują Państwo instrukcję w języku polskim.
Możliwy jest także montaż żyrandoli przez pracowników naszej firmy u Państwa, jednak usługa ta jest dodatkowo płatna i wyceniana indywidualnie.

 

Zastrzeżenie własności towaru

 

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sklepu.

 

Zwroty

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

 

Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
W przypadku zwrotu towaru Klient płaci za jego transport zarówno do Klienta, jak i z powrotem do sprzedawcy wg 
pełnych stawek transportowych faktycznie ponoszonych przez sprzedawcę.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy oraz o numerze konta, na jaki ma zostać zwrócona uiszczona przez Państwa cena w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego:
a) pocztą tradycyjną na adres: APM MORKOM - Jarosław Moryc, ul. Drogowców 7, 32-400 Myślenice lub 
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną w sposób pozwalający na wydrukowanie tego potwierdzenia.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sklep zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. 
O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.

 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest:
- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
- rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
-w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

Formularz odstąpienia od umowy 


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: APM MORKOM - Jarosław Moryc, ul. Drogowców 7, 32-400 Myślenice
lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): (prosimy wymienić z jakich produktów Państwo rezygnują).
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)

 

Sklep jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli: 
-  nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili. 
Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:
e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bądź za pośrednictwem poczty na adres:
APM MORKOM Jarosław Moryc
ul. Drogowców 7
32-400 Myślenice.

 

Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
albo
- złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sklep może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Klient zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. 

 

Sklep może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sklepu na koszt Sklepu. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć - do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności - gwarancyjną i serwisową.
Skorzystanie przez Klienta z uprawnień z rękojmi nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

 

Polityka prywatności - Ogólne informacje

 

Sklep internetowy m-technologia.pl - zwany dalej Sklepem - jest własnością i jest obsługiwany przez firmę APM MORKOM Jarosław Moryc z siedzibą przy ul. Drogowców 7, 32-400 Myślenice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer REGON 356285490, NIP 681-174-08-63, tel.: 012 274 41 51 - w dni robocze w godz. 9-16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Sklep prowadzi prezentację i sprzedaż artykułów oświetleniowych zwanych dalej Towarami, których firma jest sprzedawcą.

 

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 

Jako właściciele Sklepu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Sklep obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności nie wpłyną na podstawową zasadę:
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Klientów osobom trzecim w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami określonymi przez nas w tym dokumencie.

 

Proces składania zamówienia w naszym sklepie jest chroniony bezpiecznym, 256 bitowym kluczem Commercial SSL Zapewniamy poufność transakcji przeprowadzanych przez klientów w naszym Sklepie oraz bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych do Sklepu podczas procesu składania zamówień. Proces składania zamówienia w naszym sklepie oraz przekazywania danych jest szyfrowany za pomocą silnego, 256 bitowego klucza Commercial SSL.

 

W m-technologia.pl możesz kupować bez obaw. Gwarantujemy możliwość rezygnacji z zakupu wysyłkowego i zwrotu towaru bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. Możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny do 10 dni od daty otrzymania. Stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa polskiego i umożliwiamy konsumentom zwrot towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty otrzymania przesyłki.


Dane osobowe

 

W czasie korzystania z Sklepu, Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości Sklepów, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Sklepu.

 

W przypadku składania zamówienia w naszym Sklepie Klient, poprzez akceptację postanowień Regulaminu sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę w celach związanych z realizacją umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

 

Nigdy nie traktujemy zgody Zamawiającego jako zgody domyślnej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienci Sklepu wyrażają poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia.

 

W każdej chwili Klienci Sklepu przy wykorzystaniu poczty e-mail lub za pomocą listu poleconego mogą poprosić o usunięcie swoich danych ze Sklepu. Ważne, aby prośba dotarła do nas w taki sposób, który nie będzie budził wątpliwości, że dane należą do autora żądania. W przypadku wątpliwości pracownicy Sklepu mają prawo dokonać czynności weryfikujących.

 

W przypadku cesji praw do niniejszego Sklepu zastrzegamy sobie prawo przekazania danych Klientów ewentualnemu następcy prawnemu. Klienci Sklepu zostaną dodatkowo poproszeni o wyrażenie zgody na powyższe.

 

W przypadku niektórych form płatności elektronicznych (np. przelewy24.pl), dane Klientów mogą być przekazane firmie pośredniczącej w transakcjach płatniczych. Podanie tych danych jest wymagane przez firmę pośredniczącą.

 

Dane Klientów Sklepu możemy przekazać uprawnionym organom tylko i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

W każdej chwili Klienci Sklepu mogą, zgodnie z przepisami polskiego prawa, żądać informacji na temat tego, co dzieje się z pozostawionymi przez nich danymi osobowymi.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty lub e-mail.

 

Wiadomości e-mail wysyłane przez Sklep

 

W przypadku zamówień składanych w naszym Sklepie, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania do Zamawiającego wiadomości e-mail stanowiących powiadomienia o stanie realizacji zamówień, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do realizacji zamówienia. Dodatkowe wyrażenie przez Zamawiającego odpowiedniej zgody dotyczącej otrzymywania biuletynu informacyjnego podczas procesu składania zamówienia lub samodzielna i potwierdzona subskrypcja biuletynu, oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie dodatkowych wiadomości e-mail z informacjami o nowościach, promocjach, itp. Klient posiada prawo rezygnacji z otrzymywania biuletynu nowości w każdej chwili i wyłączenia go poprzez panel zarządzania biuletynem.

 

Odpowiedzialność właściciela sklepu

 

Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie.

 

Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami, więc zastrzegamy sobie prawo do usuwania opinii.

 

Cookies

 

Sklep może wykorzystywać pliki Cookies (lub podobną technologię), umożliwiające identyfikację Użytkownika.

 

Dostęp do danych

 

Użytkownicy mają dostęp do swoich danych poprzez odpowiedni formularz zwany panelem Klienta.

 

Zmiany

 

Ewentualne zmiany dokonane zostaną poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w niniejszej polityce prywatności.

 

ZAWARCIE UMOWY

1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu (www. m-technologia.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
- wyboru zamawianych Towarów;
- oznaczenia adresu dostawy;
- wyboru formy płatności.

Przed wysłaniem zamówienia, Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
Klient składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, tj. po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu oraz po potwierdzeniu, iż ofertę składa, jako konsument, poprzez kliknięcie na przycisk "Potwierdź zakup” - na etapie 5 składania zamówienia, oznaczonym jako "Sprawdź i zamów".
2. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie Klienta informacji „Potwierdzenie zamówienia”.

 

 POTWIERDZENIE I ZAPIS TEKSTU UMOWY

 

Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep na zasadach określonych w dziale „Polityka prywatności”.

 

Sklep przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sklep, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy, w sposób pozwalający jego wydrukowanie.

 

Koszyk
 x 
Twój koszyk jest pusty
Oferta handlowa

APM MORKOM jest przedstawicielem firm: ADTECH, ATEK, FIAMA, KITAGAWA, PML PAL, SZGH, DELOS.

W ofercie posiadamy między innymi:

- systemy pomiarowe, enkodery liniowe i obrotowe, taśmy magnetyczne absolutne i inkrementalne
- odczyty cyfrowe (ATEK, DELOS, MORKOM) do obrabiarek takich jak: frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, elektrodrążarki oraz
- potencjometry liniowe i linkowe
- enkodery liniowe i obrotowe
- liniały optyczne i magnetyczne
- kurtyny bezpieczeństwa
- przetworniki ciśnienia
- systemy sterowania CNC (ADTECH, SZGH)
- silniki servo
- sterowniki servo
- systemy mocowań pneumatycznych (PML PAL)
- uchwyty pneumatyczne do maszyn CNC

Usługi

Nasza firma zapewnia:


 - dobór urządzeń automatyki
 - zaopatrzenie dla przemysłu
 - support i wsparcie techniczne
 - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 - szkolenia z automatyki przemysłowej
 - projekty i wsparcie przy realizacji inwestycji technologicznych

Nowości

APM MORKOM jest oficjalnym przedstawicielem Delos Encoder w Europie: www.delos-europe.com

-----------------------------------------

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: www.morkom-tech.com